Populatia Europei

Numărul de locuitori

 • Populaţia Europei – 706 milioane (aproximativ 1/10 din populaţia mondială)
 • Populaţia României – 21,7 milioane (3% din cea a Europei; al 9-lea stat din Europa după numărul de locuitori)

Densitatea populaţiei

 • În Europa – 65 loc./kmp (de 1,5 ori mai mare decât cea mondială-43 loc./kmp)

–        100/200 loc./kmp în Europa de Vest şi Centrală

–        <50 loc./kmp în Europa de Nord, Estică şi Peninsula Balcanică

–        16.000 loc./kmp în Monaco

–        2,7 loc./kmp în Islanda

 • În România – 90 loc./kmp

Dinamica populaţiei

 • Este determinată de:

– sporul natural, în principal negativ, şi

– sporul migratoriu, predominant negativ.

 • Sporul natural este diferenţa dintre  natalitate şi mortalitate.
 • În Europa valorile natalităţii sunt de 11-12 la mie (în România 10) , iar a mortalităţii de 11 la mie (în România 11,9).

Mobilitatea populaţiei Europei

 • 1846-1930 – circa 50 milioane de europeni au migrat spre America de Nord şi Australia
 • În a doua jumătate a secolului al XX.-lea şi în prezent locuitorii altor continente (Africa, Asia) se îndreaptă spre Europa
 • După 1989-1991 un alt flux important s-a înregistrat dinspre ţările est-europene spre Europa Occidentală
 • “brain drain”

Mobilitatea populaţiei României

 • La sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea se înregistrează un flux de emigrări spre America
 • După 1990 circa 3 milioane de persoane emigrează în America, Australia şi Europa Occidentală  (257.000 legal)

Popoarele şi limbile Europei

 • Există 3 mari grupe de popoare (şi limbi): romanice/latine, germanice şi slave – cu ponderi apropiate, la care se adaugă multe altele, diferite de acestea: greci, albanezi, irlandezi, finlandezi, maghiari, turci, tătari, rromi, etc.

Structura pe grupe de vârstă

 • Indică o pondere mare a populaţiei vârstnice (peste 60 ani): în Italia 19,7%, Germania, Grecia 18%, Belgia, Suedia 17%.
 • Populaţie mai tânără (0-14 ani) au statele: Albania 27%, Islanda, Irlanda, Cipru 20%.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s