Populatia si resursele naturale

Populaţia

 • Este elementul component al geosistemului cu impact major asupra spaţiului geografic;
 • O problemă fundamentală o constituie creşterea rapidă a populaţiei – explozia democrafică;
 • Explozia demografică a provocat o expansiune fără precedent asupra spaţiului geografic;
 • Nordul(statele dezvoltate) – înregistrează un accentuat proces de îmbătrânire demografică(o populaţie pe cale de dispariţie);
 • Sudul(statele în dezvoltare) – se află în plină explozie demografică(o populaţie tânără).

Resursele naturale

 • Constituie interfaţa de interacţiune dintre om şi mediu;
 • Umanizarea şi antropizarea Terrei s-au manifestat într-o permanentă concordanţă cu capacitatea omului de a conştientiza şi utiliza resursele;
 • Accesul la resurse a stat la baza declanşării multor conflicte;
 • Modelul economic de capitalism liberal, caracterizat prin producţie şi consumerism duce la epuizarea resurselor;

Dezvoltarea economică

Se află sub semnul paradoxului: pe de o parte provoacă epuizarea resurselor într-un ritm accelerat, dincolo de limita capacităţii ecosistemelor de a se regenera; pe de altă parte poate dezvolta tehnologii moderne de protecţie a mediului.

S-a observat o legătură între tipul de creştere demografică şi nivelul general de dezvoltare a ţărilor.

Evoluţii geodemografice contemporane. Diferenţieri regionale

 • Populaţia Terrei – 7mild. Locuitori;
 • Cu 200 de ani în urmă depăşea primul miliard;
 • În 200 de ani au apărut 5 mild de loc. – explozia demografică;
 • Până la 1802 populaţia a evoluat lent;
 • Al doilea miliard este atins în 125 ani;
 • Al treilea miliard este atins în 34 ani;
 • Al patrulea miliard in 13 ani este atins şi tot în 13ani este atins al cincilea;
 • Pentru al şaselea şi al şaptelea a fost nevoie de câte 12 ani.

Tranziţia demografică

 1. Echilibru relativ(creştere lentă) – corespunde stadiului de societate agricolă;
 2. Explozie demografică(creştere agresivă) – primul şoc în sistemul geografic mondial îl constituie revoluţia industriala care declanşează explozia demografică (baby boom);
 3. Tranziţia demografică( creştere moderată) – corespunde apariţiei societăţii post-industriale, în care sunt predominante serviciile;
 4. Echilibru relativ(creştere lentă sau stagnare) – se estimează a fi atinsă în 2050, pe fondul scăderii natalităţii;
 5. Declin demografic – se prefigurează în câteva state dezvoltate: Germania, Italia, Suedia, Japonia.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s