Despaduriri si Desertificare

Despaduriri

 • În urmă cu două milenii, suprafaţa împădurită reprezenta 56% din suprafaţa uscatului, iar astăzi, reprezintă doar 26%.

Despăduriri în insula Borneo

Despădurirea este acţiunea de înlăturare completă a pădurilor pe o anumită suprafaţă de teren, în vederea utilizării lui în scopuri agricole, păşunat, urbanizare,construcţii de drumuri, minerit, etc.

Madagascar

19

Consecinţele despăduririlor

 • Dispariţia speciilor de plante şi animale
 • Creşterea cantităţii de CO2 şi reducerea cantităţii de O2
 • Aridizarea climei
 • Pierderea fertilităţii solului
 • Agravarea inundaţiilor
 • Colmatarea cu sedimente a râurilor      pierderea unor zone piscicole

 

Deşertificarea este un fenomen complex de degradare a terenurilor în zonele aride şi semiaride.

Deşertificarea afectează 25% din suprafaţa uscatului, 110 ţări şi circa 1 miliard de locuitori.

Cauzele deşertificării

 • Reducerea cantităţilor de precipitaţii
 • Secete prelungite
 • Temperaturi mari
 • Incendii naturale
 • Păstorit nomad, suprapăşunat
 • Suprapopulare
 • Despăduriri
 • Agricultură itinerantă
 • Monoculturi, salinizare

Fenomene intense de deşertificare se înregistrează în regiunea Sahel din Africa.

 • Ecosistemele din Sahel au fost distruse în mare parte prin suprapăşunat şi utilizarea lor ca terenuri agricole. Aceste fenomene au produs foamete, epidemii, distrugerea şeptelului,migraţii intense ale populaţiei, reducerea suprafeţei lacului Ciad cu 2/5 şi moartea în ultimele decenii a 250.000 de persoane în vestul Africii.

 

Combaterea deşertificării se poate face prin:

 • Reducerea exploatării pădurilor
 • Accelerarea programelor de plantare a arborilor rezistenţi la secetă
 • Stabilizarea dunelor de nisip cu vegetaţie
 • Reducerea suprapăşunatului şi crearea unor noi surse de venituri pentru populaţie
 • Agricultura ecologică
 • Irigaţii cu picătura şi folii protectoare împotriva evaporaţiei
 • Introducerea metodelor biologice de fertilizare a solurilor
 • Educarea locuitorilor din regiunile afectate
 • Protejarea ariilor care nu au fost afectate.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s