Europa si UE in lumea contemporana

PROBLEME FUNDAMENTALE ALE LUMII CONTEMPORANE

 • Problemele globale, continentale, ale ţărilor şi regiunilor sunt corelate între ele
 • Principalele probleme, care au o reflectare în continentul european  sunt:
 1. modificarea caracteristicilor mediului înconjurător
 2. creşterea rapidă a populaţiei-îmbătrânirea demografică a europei
 3. persistenţa unor conflicte interne şi externe, cu caracter local sau regional
 4. epuizarea resurselor neregenerabile şi utilizarea slabă a celor alternative
 5. explozia urbană, dezvoltarea teritorială a oraşelor
 6. transformarea unor elemente de tip tradiţional în bunuri cu utilizare limitată
 7. modificarea puterii economice a diferitelor ţări şi regiuni
 8. reducerea diversităţii biologice şi diminuarea resurselor biotice
 9. transformarea peisajelor naturale în peisaje culturalizate-peisaje degradate
 10. creşterea masivă a tuturor categoriilor de deşeuri
 11. fenomene mataorologice extreme
 12. creşterea fenomenului migraţionist în lumea comtemporană
 13. persistenţa problemei apei în lume

 

          ROLUL EUROPEI ÎN CONSTRUIREA LUMII CONTEMPORANE

 • Rolul Europei este dat de contribuţia acesteia la crearea civilizaţiei universale şi construirea lumii

contemporane încă din cele mai vechi timpuri.

 1. 1.      Conotaţia istorică
 • împleteşte într-un mod complicat aspectele geografice cu cele culturale şi politice, ceea ce face ca

Europa culturală să nu se suprapună peste europa geografică.

 1. civilizaţia greacă-stiluri arhitectonice(doric, ionic, corintic); edificii grandioase, sculptura
 2. civilizaţia romană-construcţii de utilitate publică, religioase, comemorative, sistem urban precis şi

funcţional, pictura, infrastructura.

 1. renaşterea (evul mediu)-perioada marilor descoperiri geografice: a pus bazele comerţului mondial,

înflorirea literaturii, ştiinţei, gândirii politice şi filosofice, a artei

 • comunitatea civilizaţie-nu înseamnă unitate, ci diversitate şi continuitate
 • procesul de identificare-accentul cade, în special pe conceptele de solidaritate şi identitate
 • alfabetul latin

2. Revoluţia industrială

 • trecerea de la industria tradiţională(meşteşuguri practicate în casele oamenilor)la industria bazată pe

folosirea maşinilor în fabrici. A început la sfârşitul sec. al  XVIII-lea şi începutul sec. al XIX-lea, mai întâi

în Anglia, apoi în Franţa, Ţările de Jos, Ger, Rusia.

 • Rezultatele acestui proces sunt: maşinismul, noua metalurigie a fierului, căile ferate, energia electrică

3. Revoluţia franceză 1789-1794

 • A dus la: înlăturarea monarhiei, desfinţarea relaţiilor feudale, ideile de „libertate, egalitate, fraternitate”,

distrugerea regimurilorfeudale absolutiste

4. Secolul XIX – Europa este leagănul constituirii statelor naţionale

5. Secolul XX

 • cele două războaie mondiale care bulversează întreg continentul şi lumea în sens negativ
 • naşterea primului regim comunist-constituirea „lagărului comunist”
 • împărţirea europei în blocuri politco-economice şi miltarea adverse-Războiul Rece 1949-1990
 • formarea treptată în partea de vest a europei a Uniunii Europene.
 • Regionalizarea economiilor naţionale

6. Secolul XXI

 • coeziunea interioară şi extinderea UE
 • realizării semnificative în diverse domenii tehnologice, ştiinţifice, economice şi culturale
 • afirmarea principiilor democraţiei
 • poziţia tot mai clară în domeniul economic şi comercial
 • nivelul evoluat al structurii economice al ţărilor europene

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s