Delta Dunarii

Braţele Dunării:

  • Braţul Chilia, în N, este cel mai lung şi cu debitul cel mai mare. La vărsarea în mare    crează o deltă (Delta secundară a Chiliei, ce aparţine Ucrainei).
  • Braţul Sulina, în centru, este cel mai scurt,     dar singurul navigabil pentru vase maritime.
  • Braţul Sf. Gheorghe, în S, este al doilea ca lungime şi debit. Din el se desprind canale şi braţe secundare ce fac legătura cu Lacul Razim.

Aspectul general al Deltei Dunării:

– are suprafeţe mai înalte (grinduri şi ostroave): grinduri fluviale, grinduri maritime, grinduri continentale.

– suprafeţele mai joase sunt: braţe secundare, lacuri, gârle, mlaştini, bălţi şi canale.

– în partea de sud, Delta Dunării se continuă cu o întinsă lagună (Razim-Sinoe), formată prin bararea unui vechi golf cu un cordon de nisip.  Pe marginea lagunei se află o îngustă câmpie litorală (Câmpia litorală a lagunei Razim-Sinoe

Delta – cea mai joasă regiune a ţări

– altitudinea medie este de 0,5 mDelta

– altitudinea maximă este 12 m în grindul Letea

– lacurile şi mlaştinile din interiorul Deltei sunt situate sub nivelul de 0 m, iar braţele principale au adâncimi ale apei de până la 30 m.

Delta – cea mai nouă regiune (în curs de formare)

Formarea Deltei se datorează mai multor factori:

  • existenţa unei mari cantităţi de aluviuni
  • lipsa mareelor
  • panta redusă a fluviului şi a platformei continentale
  • curenţii circulari ai Mării Negre
  • oscilaţiile nivelului Mării Negre în timpul cuaternarului, ţărmul fiind succesiv, când spre interiorul uscatului, când spre largul mării

Delta – rezervaţie a biosferei

– întindera mare de apă favorizează dezvoltarea unei vegeta- ţii bogate, specifice: stuf, vegetaţie acvatică, păduri de sălcii.

– fauna este formată din numeroase specii: păsări (pelicani, egrete etc.), mamifere (vidra, vulpea, bizamul), peşti (sturioni, crap, somn).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s