Romania Coordonate Geografice

1Vecini

 • N – Ucraina
 • N-E – R. Moldova
 • E – Ucraina
 • S-E – M. Neagră
 • S – Bulgarian
 • S-V – Serbian
 • N-V – Ungaria

2

Puncte Extreme

 •   N – Satul Horodiştea
 •   S – Oraşul Zimnicea
 •   E – Oraşul Sulina
 •   V – Comuna Beba Veche

Pozitia geografica:

3

-> Romania este situată în Europa Centrală la aproximativ 2800 km faţă de nordul(Capul Nord), vestul(Capul Roca) şi estul continentului (Munţii Ural) şi la aproximativ 1000 km faţă de sudul acestuia.

-> Paralela de 45° latitudine N situează România la distanţe egale între Ecuator şi Polul Nord.

-> Paralela de 46° latitudine N împarte ţara noastră în două părţi aproximativ egale. Intersecţia acesteia cu meridianul de 25° long.E, determină centrul ţării

Unitati majore de relief

 •  Carpaţii Orientali4
 •  Carpaţii Meridionali
 •  Carpaţii Occidentali
 •  Depresiunea Colinară a Transilvaniei
 •  Dealurile de Vest
 •  Subcarpaţii
 •  Podişul Getic
 •  Podişul Mehedinţi
 •  Podişul Moldovei
 •  Podişul Dobrogei
 •  Câmpia de Vest
 •  Câmpia Română
 •  Lunca Dunării
 •  Delta Dunării
 •  Platforma continentală a Mării Negre

Micro forme de relief:

 •   În România există o multitudine de microforme de relief suprapuse pe formele majore:
 •   În zona de câmpie: terase, lunci, crovuri, găvane, dune de nisip.
 •   În zona de deal: culmi rotunjite, cueste.
 •   În zonele muntoase: depresiuni, creste ascuţite, piscuri, peşteri, doline, chei, defilee.
 •  Formarea si evolutia reliefului
 •   Relieful României s-a format în etape diferite:
 •   Cele mai vechi urme ale unui uscat continental s-au identificat în fundamentul Pod. Moldovei.
 •   Cele mai vechi roci situate la suprafaţă sunt în Pod. Casimcei  din centrul Pod. Dobrogei ce datează  din orogeneza caledoniană.
 •   Ulterior a avut loc orogeneza hercinică  când  s-au format Munţii Măcinului din nordul Pod. Dobrogei care au fost puternic erodaţi ajungând la 467 m în Vârful Greci.
 •   În orogeneza alpină s-a format sistemul muntos alpino-carpato-himalayan.
 •   În interiorul arcului carpatic s-a produs o scufundare tectonică până la aproximativ 450 m  luând naştere Depresiunea Colinară a Transilvaniei.
 •   În vestul Carpaţilor Orientali au avut loc puternice erupţii vulcanice luând naştere cel mai lung lanţ vulcanic din Europa.
 •   Celelalte unităţi de relief din România  s-au format prin eroziunea Carpaţilor   şi depunerea sedimentelor în fostele suprafeţe acoperite de apă.
 •   Acum 10.000 de ani clima s-a răcit brusc astfel încât înălţimile cele mai mari din Munţii Rodnei şi Carpaţii Meridionali au  fost acoperite de gheţari.
 •   În urma topirii gheţarilor a rămas relieful galciar actual.
 •   Cel mai nou relief al României se găseşte în Delta Dunării ce s-a format prin depunerile de aluviuni aduse de fluviu. Din această cauză putem considera Delta Dunării o câmpie în formare.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s