Evolutia si tendintele de evolutie ale climei

MODIFICĂRI CLIMATICE ÎN TRECUT

O  glaciaţiune este formată din perioade glaciare (în care clima se răceşte şi gheţarii se extind) despărţite de perioade interglaciare (în care clima se încălzeşte şi gheţarii se retrag).

Cele mai cunoscute schimbări climatice au avut loc în Pleistocen (Cuaternar) , când s-au produs cel puţin 4 răciri ale climei.

Ultima perioadă glaciară s-a terminat cu circa 10.000 de ani în urmă. În perioadele de maximă înaintare, gheţarii ocupau 40% din suprafaţa continentelor, ţara noastră avea climă subpolară iar Sahara climă caldă şi umedă.

MODIFICĂRI CLIMATICE ÎN VIITOR

Sunt legate de creşterea nivelului poluării

Efectul de seră

Este provocat de acumularea, în atmosferă, a dioxidului de carbon, a metanului şi a vaporilor de apă care, împiedică radiaţiile reflectate de Pământ să se întoarcă în spaţiu, ducând astfel la încălzirea climei.

Consecinţele încălzirii globale

–          Topirea gheţarilor

–          Inundarea zonelor litorale joase

–          Extinderea deşerturilor

–          Dispariţia unor specii de plante şi animale

Reducerea stratului de ozon

Se produce datorită acumulării, în straturile superioare ale atmosferei, ale gazelor CFC (cloro-fluorocarburi), şi ale bromurii de metil (pesticid).

Ploile acide

Se formează în regiunile industrializate, dar vântul le poartă şi deasupra altor zone.

Sunt  provocate în special de :

  •      dioxidul de sulfemanat de termocentrale, metalurgie, ind. celulozei şi hârtiei
  •      oxizii de azot, proveniţi din arderi şi gaze de eşapament.

Ploile acide au consecinţe ecologice grave, afectând vegetaţia, solurile, apele şi vieţuitoarele din apă.

Ploile acide corodează statuile şi clădirile.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s