Evolutia Economiei Mondiale

A. EVOLUŢIA ECONOMIEI MONDIALE

Originile – în primele momente în care societatea omenească a

transformat elemente naturale în produse prelucrate antropic

Cronologia formăii sistemului economic mondial:

 • Revoluţia agricolă neolitică;
 •  Revoluţia industrială (Anglia), care s-a propagat Europa ;
 •  Formarea imperiilor coloniale – transferul de tehnologii în ţările dependente;
 •  Începutul sec. XX – are loc procesul de formare a unui sistem economic mondial
 • Dezvoltarea rapidă a sistemului economic mondial s-a produs după al II-lea Război Mondial şi s-a accelerat continuu;

B. SISTEMUL ECONOMIC MONDIAL

Intercondiţionarea proceselor economice la nivel mondial  a condus la constituirea unui sistem general, care cuprinde aproape intreaga suprafaţă terestră, formând împreună cu societatea omenească un sistem socio – economic.

Componenta economică nu se poate individualiza de componenta umană şi socială, formând un macrosistem socio-economic cu un sistem social şi un sistem economic, suprapuse teritorial

Componentele sistemului economic mondial :

 1. Elementele materiale, vizibile
 •  resurse naturale;
 •  resurse umane(forţa de muncă);
 •  concentrările industriale;
 •  tipurile de agricultură;
 •  sistemul de transporturi;
 •  comerţul şi serviciile.

B. Elementele dinamice, mai puţin vizibile

 •  resursele financiare;
 •  interesul personal sau colectiv;
 •  sistemul tranzacţional şi de negociere;
 •  informaţiile.

Sistemul economic mondial cuprinde regiuni cu o concentrare mare a activităţilor economice şi spaţii cu activităţi dispersate sau chiar lipsite de activităţi economice.

Regiunile industriale ale Terrei:

Regiunile extra-europene:

 • Sud-estul Canadei, megalopolisul american,
 • Marile Lacuri, Apalachi, G.Mexic, S-E Braziliei,
 • La Plata, Chile, Maroc, Egipt, Nigeria, Congo,
 • Transval, Cap, India, Taiwan, Japonia centrală,
 • China de NE,Beijing, China de SE,Coreea de S,
 • Melbourne, Adelaide, Perth.

2. Concentrările europene:

 • Anglia Centrală, Scoţia Centrală, Londra,
 • sudul Parisului, nordul Spaniei, Piemont,
 • Silezia, Ruhr, Doneţk, Ural, Volga, Moscova.

2. SISTEMUL GEOPOLITIC MONDIAL ACTUAL

Într-un trecut apropiat, lumea a avut un caracter bipolar, iar în prezent are aspectul unei lumi unipolare.

Această lume se află în transformare spre o lume multipolară, de ţări şi ansambluri de ţări.

Există state suficient de puternice care joacă sau pot juca un rol important pe scena internaţională.

Experienţa a arătat că ţări mici – Luxemburg, Hong Kong, Singapore –dacă sunt bine poziţionate în sistemul mondial actual şi au un rol bine definit în producţia de bunuri, îşi păstrează identitatea şi caracteristicile.

Întinderea spaţială nu este totdeauna semnificativă. Există o mare varietate de ţări în care raportul dintre întindere, populaţie şi performanţe nu poate fi explicat doar prin comparaţii cantitative.

3. ANSAMBLURILE ECONOMICE ŞI GEOPOLITICE

MONDIALE ACTUALE

A. Gruparea economică

Criteriul principal îl reprezintă asocierea economică şi comercială,apar şi alte componente de natură politică sau militară.

Aceste organizaţii economice internaţionale au grade diferite de colaborare, cooperare şi activitate concretă.

Coeziunea dintre statele fiecărei organizaţii este foarte diferită şi evoluează în timp.

Cea mai mare coeziune internă o are Uniunea Europeană.S-au construit diverse organizaţii regionale – în jurul M. Negre, a M. Baltice, din Asia de Sud.

Alte criterii de organizare sunt de natură culturală şi religioasă:

Organizaţia Statelor Islamice, Organizaţia Statelor Arabe.

B. Gruparea geopolitică

Este gruparea în raport cu sistemul geostrategic major al planetei.

Spaţiile lumii contemporane:

Spaţiul central(sub raportul deciziei, nu al poziţiei)

– denumit  “megapolul mondial”;

– cuprinde SUA, Europa occidentală(în principal UE) şi Japonia;

Periferia integrată centrului

– cuprinde areale cu o anumită similitudine economică şi a nivelului de dezvoltare;

– include Rusia europeană şi ţările dezvoltate din SE Asiei.

Periferia exploatată

cuprinde America de Sud, ţările cu resurse bogate de petrol.

Periferia subdezvoltată şi spaţiile semiizolate(China, India,Iran,

Irak, Libia).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s