Harti Climate si Sinoptice

Hărţile climatice

– cuprind hărţile tipurilor de climă, ale elementelor climatice principale pentru diferite regiuni (Glob, continent, ţară, regiune, etc.)

– pot fi    hărţi climatice speciale (reprezintă un singur element climatic)

– hărţi climatice generale (reprezintă mai multe elemente climatice)

2

 

Harti sinoptice

-Redau starea atmosferei la un moment dat pe mari întinderi;

-Sunt reprezentate

-Izobarele (liniile ce unesc punctele cu aceeaşi presiune)

-Zonele de maximă presiune -anticiclon (M) sau de minimă presiune-ciclon (D)

-Temperatura aerului

-Precipitaţiile

-Alte fenomene

-în întocmirea hărţilor sinoptice sunt foarte importante datele obţinute cu ajutorul sateliţilor ce completează observaţiile reţelei terestre.

Analiza si interpretarea datelor

Datele meteorologice se bazează pe observaţie directă (prin intermediul de reţele de staţii meteo şi  imagini satelitare)

Prezentarea datelor se realizează în mai multe feluri:

  • hărţi (sinoptice);
  • tabele cu date (valori termice, pluviometrice);
  • într-o  altă formă de prezentare grafică (histograme, climodiagrame, diagrame, etc.);

Elaborarea prognozelor se bazează pe utilizarea acestor, după ce au fost prelucrate

Prognozele se realizează:

  • pe termen scurt (mai puţin de o zi)
  • pe termen mediu (câteva zile)
  • pe termen îndelungat (câteva săptămâni)

Sunt cu atât mai precise cu cât intervalul este mai scurt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s